Ikaskuntzarako teknologia kontzienteak eta inklusiboak

eLankidetzak jarraipena ematen dio zenbait argitalpen eta ikus-entzunezko baliabideri, zeinen xedea ikuspegi metodologiko desberdinak txertatzeko gako, ikuspegi, metodologia, estrategia eta baliabideak ematea den, zenbait ikuspegi metodologiko txertatzeko pistak eskaintze aldera. Zehazki, BKT Berrikuntzarako eta Komunikaziorako Teknologietatik LIT Lankidetza Ikaskuntzarako Teknologietara nola aurrera egiteari buruzkoak dira. Bideoak zein gidak ematen dituzte ikaskuntzarako teknologiak txertatzeko prozesuak martxan jartzeko gakoak eta, batez ere, lankidetza-ikaskuntza bultzatzeko.