Irisgarritasun eta parte-hartze unibertsal eta inklusiboa

eLankidetzak jarraipena ematen dio zenbait argitalpen eta ikus-entzunezko baliabideri, zeinen xedea ikuspegi metodologiko desberdinak txertatzeko gako, ikuspegi, metodologia, estrategia eta baliabideak ematea den, zenbait ikuspegi metodologiko txertatzeko pistak eskaintze aldera. Zehazki, prozesu inklusibo eta parte-hartzaileak martxan jar daitezen errazteko balio dute gidak zein bideoak.

Parte hartze eta inklusiborako metodologiak