Categoría: Dokumentuak

eLankidetzak jarraipena ematen dio zenbait argitalpen eta ikus-entzunezko baliabideri, zeinen xedea ikuspegi metodologiko desberdinak txertatzeko gako, ikuspegi, metodologia, estrategia eta baliabideak ematea den, zenbait ikuspegi metodologiko txertatzeko pistak eskaintze aldera. Zehazki, prozesu inklusibo eta parte-hartzaileak martxan jar daitezen errazteko balio dute gidak zein bideoak.
Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia
Hezkidetza, pertsona bakoitzaren banakotasunaren eta bereiztasunen arabera, generotik at egiten den hezkuntza da. Hezkuntza hezkidetzaileak esan nahi du, irizpide sexistak albo batera utziz, emakumeei eta gizonezkoei egokitutako rolak, portaerak, jokaerak, baloreak eta abar kontuan hartu gabe heztea. Helburua, norbanako autonomoak haztea da, euren bizitza proiektuaren jabe izateko eta inguruarekin elkarbizitzan behar diren gaitasunak garatu ahal… Jarrai ezazu Hezkidetzan hezitzea irakurtzen
Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia