Categoría: Bideoak

eLankidetzak jarraipena ematen dio zenbait argitalpen eta ikus-entzunezko baliabideri, zeinen xedea ikuspegi metodologiko desberdinak txertatzeko gako, ikuspegi, metodologia, estrategia eta baliabideak ematea den, zenbait ikuspegi metodologiko txertatzeko pistak eskaintze aldera. Zehazki, prozesu inklusibo eta parte-hartzaileak martxan jar daitezen errazteko balio dute gidak zein bideoak.
Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia
Hezkidetza, pertsona bakoitzaren banakotasunaren eta bereiztasunen arabera, generotik at egiten den hezkuntza da. Hezkuntza hezkidetzaileak esan nahi du, irizpide sexistak albo batera utziz, emakumeei eta gizonezkoei egokitutako rolak, portaerak, jokaerak, baloreak eta abar kontuan hartu gabe heztea. Helburua, norbanako autonomoak haztea da, euren bizitza proiektuaren jabe izateko eta inguruarekin elkarbizitzan behar diren gaitasunak garatu ahal… Jarrai ezazu Hezkidetzan hezitzea irakurtzen
Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia
eLankidetzak jarraipena ematen dio zenbait argitalpen eta ikus-entzunezko baliabideri, zeinen xedea ikuspegi metodologiko desberdinak txertatzeko gako, ikuspegi, metodologia, estrategia eta baliabideak ematea den, zenbait ikuspegi metodologiko txertatzeko pistak eskaintze aldera. Zehazki, BKT Berrikuntzarako eta Komunikaziorako Teknologietatik LIT Lankidetza Ikaskuntzarako Teknologietara nola aurrera egiteari buruzkoak dira. Bideoak zein gidak ematen dituzte ikaskuntzarako teknologiak txertatzeko prozesuak martxan… Jarrai ezazu Ikaskuntzarako teknologia kontzienteak eta inklusiboak irakurtzen
Ikaskuntzarako teknologia kontzienteak eta inklusiboak
Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentzia
Hezitzea komunikatzea da. Komunikazioa hezitzailea izan daiteke; hau da, pertsona guztientzako eta planeta bidezkoago baten aldeko gizarte eraldaketaren sustatzailea. Horretarako, pentsatu behar dugu zein komunikazio motaren eta zein irakaskuntza-ikaskuntza prozesuren alde egiten dugun.
Komunikazio hezitzailea  
(H)ABIAN 2030